Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Action

World In A Word

862 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Action 


Action - là danh từ có nghĩa hành động, động từ là Act, ngoài ra có danh từ Act cùng mang nghĩa hành động. Action và Act là 2 từ đồng nghĩa nhưng các sử dụng của chúng là khác nhau. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu