Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Action

World In A Word

810 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Action 


Action - là danh từ có nghĩa hành động, động từ là Act, ngoài ra có danh từ Act cùng mang nghĩa hành động. Action và Act là 2 từ đồng nghĩa nhưng các sử dụng của chúng là khác nhau. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ