Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video



Chưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Tradition

World In A Word

869 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Tradition 
Một tập quán, một cách thức làm một điều gì đó từ rất lâu, truyền thống, tính từ của tradition là traditional nghĩa là thuộc về truyền thống. Trái nghĩa với nó là non-traditional. Chi tiết hãy xem những câu chuyện tin tức đằng sau. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu