Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Tradition

World In A Word

840 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Tradition 
Một tập quán, một cách thức làm một điều gì đó từ rất lâu, truyền thống, tính từ của tradition là traditional nghĩa là thuộc về truyền thống. Trái nghĩa với nó là non-traditional. Chi tiết hãy xem những câu chuyện tin tức đằng sau. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ