Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Disappear

World In A Word

1.299 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Disappear
Tin tức thế giới lần này là gì? liên quan gì tới Disappear - động từ bị mất, mất không tìm thấy nữa, ...  Hãy tìm hiểu nhé! 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ