Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Develop

World In A Word

1.250 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Develop 


Develop /di'veləp/ - động từ có nghĩa làm trở lên, làm cái gì đó trở lên lớn mạnh, tiến bộ hoàn chỉnh hơn, phát triển hơn. Nó còn được dùng để chỉ một sự việc diến tiến theo một chiều hướng nào đó. Ngoài ra còn các từ, loại từ liên quan, theo dõi để biết thêm nhé!


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ