Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Secure

World In A Word

953 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Secure


Tin tức liên quan lần này là sự đe dọa đối với sự an toàn của Mỹ, không phải đến từ phía bên ngoài mà ở chính một tình báo của họ đã tiết lộ bí mật nội bộ. Và Secure - tính từ mang nghĩa an toàn, an ninh, hay đôi khi là ổn định, chắc chắn là từ chủ đề trọng tâm cho tin tức.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ