Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Secure

World In A Word

992 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Secure


Tin tức liên quan lần này là sự đe dọa đối với sự an toàn của Mỹ, không phải đến từ phía bên ngoài mà ở chính một tình báo của họ đã tiết lộ bí mật nội bộ. Và Secure - tính từ mang nghĩa an toàn, an ninh, hay đôi khi là ổn định, chắc chắn là từ chủ đề trọng tâm cho tin tức.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu