Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Aftermath

World In A Word

879 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Aftermath 


Danh từ Aftermath - dùng để chỉ một thực trạng đang tồn tại, là kết quả của một sự kiện quan trọng nào đó, thường là những sự việc mang tính tiêu cực: chiến tranh, hậu quả, hệ quả, ..... 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu