Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Aftermath

World In A Word

816 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Aftermath 


Danh từ Aftermath - dùng để chỉ một thực trạng đang tồn tại, là kết quả của một sự kiện quan trọng nào đó, thường là những sự việc mang tính tiêu cực: chiến tranh, hậu quả, hệ quả, ..... 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ