Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Fight

World In A Word

838 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Fight 


Học từ vựng tiếng Anh qua tin tức với từ Fight. Là động từ có nghĩa là tham gia vào chiến tranh hay trận chiến chống lại kẻ thù, nó cũng có nghĩa là ngăn chặn một điều xấu nào đó. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu