Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Fight

World In A Word

800 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Fight 


Học từ vựng tiếng Anh qua tin tức với từ Fight. Là động từ có nghĩa là tham gia vào chiến tranh hay trận chiến chống lại kẻ thù, nó cũng có nghĩa là ngăn chặn một điều xấu nào đó. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ