Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Anniversary

World In A Word

1.171 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Anniversary 
có nghĩa là ngày bằng chính xác số năm sau cái ngày quan trọng mà sự kiện đó xảy ra hay kỉ niệm. Ví dụ như sinh nhật, kết hôn, ... Và những tin tức quốc tế về những ngày kỉ niệm sẽ tiếp tục với chương trình. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ