Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Anniversary

World In A Word

1.207 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Anniversary 
có nghĩa là ngày bằng chính xác số năm sau cái ngày quan trọng mà sự kiện đó xảy ra hay kỉ niệm. Ví dụ như sinh nhật, kết hôn, ... Và những tin tức quốc tế về những ngày kỉ niệm sẽ tiếp tục với chương trình. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu