Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Tension

World In A Word

968 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Tension 


Tension - sự nghi ngờ, tình trạng các bên không có sự tin tưởng lẫn nhau, có thái độ đối đầu gây ra xung đột như tình trạng tranh chấp Biển  Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Để giải quyết và bàn về vấn đề đó thủ tướng 2 bên đã có buổi gặp mặt song phương. Hãy xem nội dung là gì.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ