Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Climate

World In A Word

676 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Climate  


Tình trạng thời tiết thường xuyên ở 1 nơi cụ thể, khí hậu như: khí hậu nhiệt đới - tropical climate. Nhũng tin tức liên quan và mở rộng vốn từ vựng trong các phần giải thích phía sau. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ