Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Controversy

World In A Word

774 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Controversy 


World in a Word - chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức quốc tế với từ chủ đề ngày hôm nay là "Controversy". Controversy có nghĩa là cuộc thảo luận, tranh luận nơi công cộng có rất nhiều ý kiến trái chiều hoặc khiến nhiều người bất bình, tranh cãi.

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ