Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Displace

World In A Word

667 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Displace 
Displace là động từ phái sinh của Place - nghĩa là buộc ai đó phải rời khỏi nhà mình tới sống ở một nơi khác vì xung đột hay thiếu tài nguyên. Danh từ của nó là displacement. Từ này được sử dụng như thế nào? cùng xem trong các tin tức sau.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ