Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Defy

World In A Word

1.139 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Defy


Động từ Defy: thách thức, bất chấp, coi thường ai hay điều gì ? Theo dõi tin tức liên quan đến trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua bang OKlahoma ở Mỹ để làm rõ hơn về đồng từ Defy này.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ