Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Contest

World In A Word

801 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Contest 


Từ chủ đề trong lần này là Contest: một cuộc thi đấu, tranh tài, động từ là Contest. Tuy nhiên danh từ và động từ có cách nhấn trọng âm khác nhau. Hãy cùng xem nhé!


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ