Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Goal

World In A Word

811 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Goal 


Nghĩa hay dùng thường được biết đến là cung thành, cầu môn hay cũng có nghĩa là bàn thắng, ghi bàn. Ngoài ra còn có nghĩa mục tiêu mục đích, điều gì đó mà mình mong muốn đạt được. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ