Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Destruction

World In A Word

738 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Destruction 


Destruction - là danh từ xuất phát từ động từ destroy  có nghĩa là phá hủy, hủy hoại, hủy diệt. Tuy nhiên nó còn có những nghĩa khác nữa, đó là gì? 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ