Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Apply

World In A Word

933 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Apply 


Là động từ - nghĩa là đưa ra một yêu cầu chính thức bằng văn bản cho một vị trí tuyển dụng việc làm, tuyển sinh đại học. Apply theo sau bởi for sth chỉ điều mà người nộp đơn muốn có, muốn được đáp ứng, và còn các nghĩa khác thì sao? ...


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu