Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Apply

World In A Word

883 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Apply 


Là động từ - nghĩa là đưa ra một yêu cầu chính thức bằng văn bản cho một vị trí tuyển dụng việc làm, tuyển sinh đại học. Apply theo sau bởi for sth chỉ điều mà người nộp đơn muốn có, muốn được đáp ứng, và còn các nghĩa khác thì sao? ...


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ