Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Fear

World In A Word

858 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Fear 
Fear vừa là danh từ vừa là động từ có nghĩa là sợ, lo sợ. Ở dạng danh từ Fear theo sau bởi giới từ Of để chỉ lỗi lo sợ ai hay cái gì, ai là nguyên nhân của sự sỡ hãi. Ngoài ra còn theo sau bởi giới từ For để chỉ sự lo sợ cho ai hay cái gì,... . Cùng tìm hiểu qua tin tức với đất nước Ukraine.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu