Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Fear

World In A Word

818 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Fear 
Fear vừa là danh từ vừa là động từ có nghĩa là sợ, lo sợ. Ở dạng danh từ Fear theo sau bởi giới từ Of để chỉ lỗi lo sợ ai hay cái gì, ai là nguyên nhân của sự sỡ hãi. Ngoài ra còn theo sau bởi giới từ For để chỉ sự lo sợ cho ai hay cái gì,... . Cùng tìm hiểu qua tin tức với đất nước Ukraine.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ