Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Danger

World In A Word

780 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Danger 
Danh từ để chỉ mối nguy hiểm, Danger đi cùng giới từ Of để chỉ mối nguy hiểm từ ai hay từ cái gì. Những tin tức quốc tế phía sau sẽ làm rõ hơn cho từ vựng chủ đề ngày hôm nay.

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu