Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Determination

World In A Word

764 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Determination 


Determination là một danh từ chỉ tính chât khi mà bạn vẫn tiếp tục cố gắng làm việc gì? hay đạt được cái gì đó bất chấp khó khăn. Thường được dùng với to do something để diễn tả quyết tâm làm việc gì đó. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ