Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Determination

World In A Word

818 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Determination 


Determination là một danh từ chỉ tính chât khi mà bạn vẫn tiếp tục cố gắng làm việc gì? hay đạt được cái gì đó bất chấp khó khăn. Thường được dùng với to do something để diễn tả quyết tâm làm việc gì đó. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu