Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Challenge

World In A Word

1.038 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Challenge 


Danh từ chỉ sự thử thách khả năng hay kỹ năng của ai đó, hay còn có nghĩa là một hành động lời nói mang tính thách thức, không chấp nhận một điều gì đó và theo sau là "to sth".


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu