Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Show

World In A Word

2.238 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Show  


Động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh có nghĩa là cho thấy, biểu hiện cũng có nghĩa là chỉ dẫn. Ở dạng danh từ có nghĩa là một buổi trình bay hay trình diễn, tiết mục, chương trình nói chung. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu