Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Show

World In A Word

2.186 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Show  


Động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh có nghĩa là cho thấy, biểu hiện cũng có nghĩa là chỉ dẫn. Ở dạng danh từ có nghĩa là một buổi trình bay hay trình diễn, tiết mục, chương trình nói chung. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ