Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Hope

World In A Word

1.111 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Hope 


Vừa là danh từ vừa là động từ có nghĩa là hy vọng. Danh từ Hope + of sth hay doing sth, hope +that theo sau là một mệnh đề diễn tả một hy vọng nào đó. Hope  + for hy vọng cho ai hay cái gì .


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ