Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Member

World In A Word

685 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Member 


Member là danh từ có nghĩa thành viên. Member có nghĩa là người,con vật, cây cối thuộc một nhóm nào đó. Cụ thể chi tiết hơn hãy cùng theo dõi trong bài học ngày hôm nay. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ