Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Member

World In A Word

741 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Member 


Member là danh từ có nghĩa thành viên. Member có nghĩa là người,con vật, cây cối thuộc một nhóm nào đó. Cụ thể chi tiết hơn hãy cùng theo dõi trong bài học ngày hôm nay. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu