Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Award

World In A Word

845 lượt xem
THEO DÕI 3067


Nghĩa và cách dùng từ Award 


Award - vừa là danh từ vừa là động từ: danh từ có nghĩa là giải thưởng, động từ có nghĩa là trao giải thưởng. Động từ Award sử dụng tương tự như động từ Give khi kết hợp với tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp,... 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu