Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Award

World In A Word

775 lượt xem
THEO DÕI3038


Nghĩa và cách dùng từ Award 


Award - vừa là danh từ vừa là động từ: danh từ có nghĩa là giải thưởng, động từ có nghĩa là trao giải thưởng. Động từ Award sử dụng tương tự như động từ Give khi kết hợp với tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp,... 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ