Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Time

World In A Word

953 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Time 


Time một danh từ có khá nhiều nghĩa: giờ giấc, thời gian, thời điểm, thời đại, ... Và được sử dụng rất nhiều trong các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Cụ thể ra sao, xem video tin tức sau.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ