Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Time

World In A Word

1.012 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Time 


Time một danh từ có khá nhiều nghĩa: giờ giấc, thời gian, thời điểm, thời đại, ... Và được sử dụng rất nhiều trong các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Cụ thể ra sao, xem video tin tức sau.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu