Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Jet

World In A Word

719 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Jet  


Jet loại máy bay dùng động cơ phản lực, ngoài ra nó còn có nghĩa là chất khí hay luồng khí xịt mạnh ra từ một khe hẹp. Những tin tức về ngành hành không sẽ tiếp tục đằng sau để làm rõ nghĩa và từ vựng liên quan của Jet.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ