Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Jet

World In A Word

763 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Jet  


Jet loại máy bay dùng động cơ phản lực, ngoài ra nó còn có nghĩa là chất khí hay luồng khí xịt mạnh ra từ một khe hẹp. Những tin tức về ngành hành không sẽ tiếp tục đằng sau để làm rõ nghĩa và từ vựng liên quan của Jet.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu