Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Product

World In A Word

879 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Product 


Thứ được trồng hay sản xuất để bán, nó bắt nguồn từ động từ produce: sản xuất hàng hóa cũng có nghĩa là sinh sản hay tạo ra một cái gì đó,... Tìm hiều thêm những từ ngữ liên quan trong tin tức world cup giúp gì trong môi trường nhé!


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ