Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Embrace

World In A Word

808 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Embrace 


Vòng tay qua một người nào đó thể hiện tình yêu hay tình bạn là nghĩa của động từ, danh từ Embrace hay có nghĩa là nhiệt tình chấp nhận một đề nghị, đề xuất nào đó. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ