Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Embrace

World In A Word

850 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Embrace 


Vòng tay qua một người nào đó thể hiện tình yêu hay tình bạn là nghĩa của động từ, danh từ Embrace hay có nghĩa là nhiệt tình chấp nhận một đề nghị, đề xuất nào đó. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu