Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Boat

World In A Word

604 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Boat 
Boat - thuyền phương tiện nhỏ hơn tàu - Ship.  Những chiếc thuyền được sử dụng làm phương tiện di chuyển đặc biệt là về vấn nạn nàn sóng di dân đến Châu Âu trong thời gian qua. 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ