Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Cooperate

World In A Word

1.136 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Cooperate 


Động từ Cooperate là chủ đề trong video này, và nghĩa của nó là làm việc cùng ai dó để đạt được một điều gì đó hoặc giúp ai đó làm cái gì khi được yêu cầu hợp tác, ... . Để thêm nhiều chi tiết khác hãy theo dõi nhé. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ