Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Cooperate

World In A Word

1.188 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Cooperate 


Động từ Cooperate là chủ đề trong video này, và nghĩa của nó là làm việc cùng ai dó để đạt được một điều gì đó hoặc giúp ai đó làm cái gì khi được yêu cầu hợp tác, ... . Để thêm nhiều chi tiết khác hãy theo dõi nhé. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu