Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Hostility

World In A Word

903 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Hostility


Từ vựng ngày hôm nay là "Hostility" danh từ chỉ trạng thái hay cảm xúc thù hằn, thù nghịch giữa hai đối tượng nào đó rất dễ xung đột. Khi ở số nhiều và tính từ của nó đi cùng "to" thì có ý nghĩa gì?


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu