Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Connect

World In A Word

1.152 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Connect  


Một động từ có nghĩa là gắn kết, kết nối hay liên hệ thường được dùng với giới từ "to" hay "with". Cùng xem động từ connect xuất hiện trong tin tức ngày hôm nay thế nào nhé!


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ