Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Betray

World In A Word

809 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Betray 


Betray - là động từ có nghĩa tiết lộ thông tin cho kẻ địch  hay làm tổn thương ai đó đã tin tưởng mình vì không trung thành với họ, phản bội họ. Đối tượng của Betray có thể là người hay một điều gì đó. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu