Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Betray

World In A Word

756 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Betray 


Betray - là động từ có nghĩa tiết lộ thông tin cho kẻ địch  hay làm tổn thương ai đó đã tin tưởng mình vì không trung thành với họ, phản bội họ. Đối tượng của Betray có thể là người hay một điều gì đó. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ