Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Detention

World In A Word

648 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Detention 


Một danh từ có nghĩa là tình trạng bị giữ lại ở một nơi đặc biệt là ở nhà tù, và bị ngăn chặn rời đi. Cùng học từ vựng khác trong cái bài tin tức đầu tiên là chuyến thăm lịch sử của tổng thống Obama tới Cu Ba và tin tức biểu tình đòi thả tự do cho một Blogger có tiếng tại Việt Nam là tin tức sau đó. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ