Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Travel

Nghĩa và cách dùng từ Travel

1.817 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Travel

World in a Word - bạn đang phân vân, chưa rõ nghĩa của động từ "Travel" hay danh từ "travel", "travelling",... Học từ vựng tiếng Anh qua tin tức quốc tế sẽ làm bạn hiểu rõ hơn một số điều hơn cả những gì mình muốn.

 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu