Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phát âm một số từ hay nhầm lẫn

Phát âm một số từ hay nhầm lẫn

15.257 lượt xem
THEO DÕI1725

Phất âm một số từ hay nhầm lẫn như Almost, always, beautyfull... những âm tiếng Anh mà các bạn hay gặp trở ngại khi nói.


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ