Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Phát Âm tiếng Anh với chữ "S"

Phát Âm tiếng Anh với chữ "S"

21.844 lượt xem
THEO DÕI 1930

Một số vấn đề khiến phát âm chữ s trong tiếng Anh trở nên quan trọng:
Phát âm chữ S trong tiếng Anh1. Số ít, số nhiều: 
VD: Cat và Cats, book và books, telephone và telephones


2. Các dạng khác phát âm với chữ S:
với các chữ: "ce", "se", "x" chúng ta cũng phát âm như chữ "S"
VD:
- Nice, peace, chance...
- please, use, house...
- Fix, box, wax...


3. Các từ đơn giản chứa động từ to be:
- This is, that is, there is...
- He is, she is, it is...


4. Các từ thường dùng hàng ngày:
- Was, because, yes...


5. Dùng trong cấu trúc sở hữ cách:
- My dad's car is blue
- My friend's house is far away


Chữ S được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh và nó rất quan trọng trong tiếng Anh, quên phát âm chữ s trong tiếng Anh cũng như người Việt chúng ta nói không dấu vậy. Nó có thể đứng đầu của một chữ hoặc đứng giữa hay sau hay bất kỳ chỗ nào. Điều này là đặc trưng của tiếng Anh mà ngữ pháp tiếng Anh quy định. Chúng ta phải học thuộc lòng chúng. 


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu