Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phát Âm tiếng Anh với chữ "S"

Phát Âm tiếng Anh với chữ "S"

16.817 lượt xem
THEO DÕI1732

Một số vấn đề khiến phát âm chữ s trong tiếng Anh trở nên quan trọng:
Phát âm chữ S trong tiếng Anh1. Số ít, số nhiều: 
VD: Cat và Cats, book và books, telephone và telephones


2. Các dạng khác phát âm với chữ S:
với các chữ: "ce", "se", "x" chúng ta cũng phát âm như chữ "S"
VD:
- Nice, peace, chance...
- please, use, house...
- Fix, box, wax...


3. Các từ đơn giản chứa động từ to be:
- This is, that is, there is...
- He is, she is, it is...


4. Các từ thường dùng hàng ngày:
- Was, because, yes...


5. Dùng trong cấu trúc sở hữ cách:
- My dad's car is blue
- My friend's house is far away


Chữ S được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh và nó rất quan trọng trong tiếng Anh, quên phát âm chữ s trong tiếng Anh cũng như người Việt chúng ta nói không dấu vậy. Nó có thể đứng đầu của một chữ hoặc đứng giữa hay sau hay bất kỳ chỗ nào. Điều này là đặc trưng của tiếng Anh mà ngữ pháp tiếng Anh quy định. Chúng ta phải học thuộc lòng chúng. 


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ