Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phát âm I've, you've, it's, he's

Phát âm I've, you've, it's, he's

14.790 lượt xem
THEO DÕI1725

Luyện phát âm với động từ "to have" với cấu trúc:Subject + have + V(3)
Cách phát âm chuẩn của người Mỹ


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ