Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Phát âm I've, you've, it's, he's

Phát âm I've, you've, it's, he's

11.576 lượt xem
THEO DÕI 889

Luyện phát âm với động từ "to have" với cấu trúc:Subject + have + V(3)
Cách phát âm chuẩn của người Mỹ


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ