Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phát âm chữ "T" cuối chữ.

Phát âm chữ "T" cuối chữ.

11.076 lượt xem
THEO DÕI708

Cách phát âm chữ T đứng cuối chữ trong tiếng Anh


VD: Cat, What, sit 


- Khi phát âm chậm hoặc nói nhấn mạnh thì ta phát âm rõ chữ T ở cuối. Còn khi nói tốc độ lưu loát, giao tiếp lưu loát thì ko cần và ta có thể bỏ qua để câu nói nghe luột là hơn.


VD: What do you like to do? Bạn thích làm gì?  trong câu này, chữ T ở chữ What có thể được bỏ qua.


Hoặc trong câu: Please sit down cũng có thể ko cần phát âm chữ T trong chữ sit


Và xem video để biết rộng thêm về cách phát âm chữ T này.


Xem Thêm: Cách phát âm chữ T


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ