Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Phát âm chữ "T" cuối chữ.

Phát âm chữ "T" cuối chữ.

15.561 lượt xem
THEO DÕI 825

Cách phát âm chữ T đứng cuối chữ trong tiếng Anh


VD: Cat, What, sit 


- Khi phát âm chậm hoặc nói nhấn mạnh thì ta phát âm rõ chữ T ở cuối. Còn khi nói tốc độ lưu loát, giao tiếp lưu loát thì ko cần và ta có thể bỏ qua để câu nói nghe luột là hơn.


VD: What do you like to do? Bạn thích làm gì?  trong câu này, chữ T ở chữ What có thể được bỏ qua.


Hoặc trong câu: Please sit down cũng có thể ko cần phát âm chữ T trong chữ sit


Và xem video để biết rộng thêm về cách phát âm chữ T này.


Xem Thêm: Cách phát âm chữ T


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu