Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Animal

World In A Word

763 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Animal 


Là Danh từ có nghĩa là bất kể loài sinh vật nào không phải con người hay thực vật. Animal còn để miêu tả người nào có lối hành xử thiếu kiềm chế, hung hăng hay gây khó chịu, ....


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu