Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Animal

World In A Word

707 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Animal 


Là Danh từ có nghĩa là bất kể loài sinh vật nào không phải con người hay thực vật. Animal còn để miêu tả người nào có lối hành xử thiếu kiềm chế, hung hăng hay gây khó chịu, ....


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ