Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Response

World In A Word

1.219 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Response 


Response - hồi đáp, đáp lời hay phản ứng trước một sự việc nào đó xảy ra. Theo sau bởi giới từ "to" để nói đến đối tượng được hồi đáp, phản ứng. Tin tức ngày hôm nay là gì? theo dõi là làm rõ cách dùng của danh từ "Response".


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ