Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Response

World In A Word

1.269 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Response 


Response - hồi đáp, đáp lời hay phản ứng trước một sự việc nào đó xảy ra. Theo sau bởi giới từ "to" để nói đến đối tượng được hồi đáp, phản ứng. Tin tức ngày hôm nay là gì? theo dõi là làm rõ cách dùng của danh từ "Response".


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu