Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Survival

World In A Word

650 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Survival 


Chào mừng các bạn đã đến với chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức quốc tế. Bài học hôm nay là Survival - một danh từ có nghĩa là sự sống còn, sinh tồn hay tình trạng bất chấp khó khăn để tồn tại.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ