Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Threat

World In A Word

1.458 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Threat 
Học tiếng Anh qua tin tức tuần này với từ vựng "Threat" - danh từ có nghĩa là lời tuyên bố làm hại ai, trừng phạt ai nếu họ không làm theo yêu cầu, đây là một lời đe dọa, mối đe dọa hay nguy cơ. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ