Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Aid

World In A Word

657 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Aid 


Tiền bạc thực phẩm được gửi đi để giúp những nước đang gặp khó khăn. Aid có nghĩa là sự trợ giúp, viện trợ nói chung để thực hiện một việc gì đó. Aid vừa là danh từ vừa là động từ. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ