Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách đặt câu trong tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ phần 2

Cách đặt câu trong tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ phần 2

677 lượt xem
THEO DÕI250

Cách đặt câu đơn giản và dễ nhớ.

Luyện Nghe Từ