Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

50 từ viết là CH đọc là K trong tiếng Anh

CH & K

9.298 lượt xem
THEO DÕI 421

50 từ viết là CH đọc là K trong tiếng Anh


VD:


Ache: Backache, earache, headache, toothache


Chamistry, Chamical


Chorus.


 


 

Luyện Nghe Từ