Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

50 từ viết là CH đọc là K trong tiếng Anh

CH & K

11.065 lượt xem
THEO DÕI714

50 từ viết là CH đọc là K trong tiếng Anh


VD:


Ache: Backache, earache, headache, toothache


Chamistry, Chamical


Chorus.


 


 

Luyện Nghe Từ