Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

50 từ viết là CH đọc là K trong tiếng Anh

CH & K

15.804 lượt xem
THEO DÕI 825

50 từ viết là CH đọc là K trong tiếng Anh


VD:


Ache: Backache, earache, headache, toothache


Chamistry, Chamical


Chorus.


 


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu