Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng

2.321 lượt xem
THEO DÕI2762

Video 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng và bổ ích..

Luyện Nghe Từ