Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

50 cụm từ tiếng anh phổ biến

50 COMMON ENGLISH PHRASES

832 lượt xem
THEO DÕI2677

50 cụm từ tiếng anh phổ biến


50 COMMON ENGLISH PHRASES

Luyện Nghe Từ