Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại sân bay - Nói tiếng Anh tại sân bay. Từ và cụm từ phổ biến

At the airport - Speaking English at the airport. Common words and phrases

698 lượt xem
THEO DÕI474

Tại sân bay - Nói tiếng Anh tại sân bay. Từ và cụm từ phổ biến

Luyện Nghe Từ